اطلاعیه 9- چاپ در مجلات علمی پژوهشی طرف قرارداد دبیرخانه کنفرانس
1400/04/21

با توجه به سطح بالای کنفرانس و توافق دبیرخانه با مجلات علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین چنانچه مقاله خود را ارسال نموده اید و مورد پذیرش قرار گرفته است،

پس از ثبت نام نهایی در همایش تقاضای چاپ در علمی پژوهشی را طبق مراحل زیر انجام دهید:

1- مقاله را  به ایمیل journal.accept@gmail.com ارسال نمایید و تقاضای بررسی و چاپ در مجله علمی پژوهشی را بدهید. شماره تماس خود را در ایمیل درج کنید .
 
               Subject :  تقاضای چاپ در مجله علمی پژوهشی -کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
               text : توضیحات لازم را بنویسید و مقاله را پیوست نمایید.

-محورهای مجله:
 گرایشهای روانشناسی


-جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره 989923631519+ تماس حاصل نمایید.
- حداکثر در یک هفته وضعیت پذیرش مشخص خواهد گردید . درصد پذیرش 75 درصد می باشد .
- با توجه به اینکه اکثر مقالات نیاز به اصلاحات دارند ، کار ادیتوری و اصلاح توسط تیم تخصصی دبیرخانه انجام خواهد پذیرفت و درصد پذیرش مقاله را به شدت افزایش می دهد.